(1)
Fu, C. . Taijiquan and Cardiac Rehabilitation. JISCHP 2021.